ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดให้ยืม วงเงิน 20,000 – 3,000,000 บาท

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 3 ทำให้เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวต้องมีผลกระทบอีกครั้ง ทำให้สถาบันการเงินต่างๆ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อเงินด่วนออกมา

ธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่เปิดโครงการ SPEEDY LOAN SCB ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน รายละเอียดจุดเด่น สมัครง่าย อนุมัติไว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 3,000,000 บาท ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กันคิดอัตราเบี้ยแบบลดต้นลดระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท

คุณสมบัติของผู้กู้

 • ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องมีอายุระหว่าง 20 65 ปี
 • พนักงานประจำ ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
 • เจ้าของธุรกิจ ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้า บัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับพนักงานประจำ
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชี
อัตราเบี้ยสินเชื่อ (กรณีเจ้าของธุรกิจ)

 • วงเงินอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราเบี้ย 23 วงเงินอนุมัติ 100,000 999,999 บาท อัตราเบี้ย 25.5 วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราเบี้ย 28.0

(กรณีพนักงานประจำ)

 • วงเงินอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราเบี้ย 21.5 วงเงินอนุมัติ 100,000 999,999 บาท อัตราเบี้ย 23.5 วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราเบี้ย 28.0

วิธีสมัครสินเชื่อด้วยแอป SCB EASY

1. หน้าหลัก จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit card

2. เลือก สินเชื่อบุคคล Speedy loan ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่ท่านสนใจสมัครได้จากหน้านี้ โดยระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่ท่านได้รับของแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้ กรณีไม่ปรากฏวงเงินอนุมัติ ให้เลือกวิธีการสมัครด้านบนในหัวข้อ

3. อ่านรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

4. เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอสินเชื่อ เลือกวงเงิน จำนวนงวดที่ต้องการผ่อน

5. เลือกบัญชีรับเงินกู้และวิธีการชำระเงิน เลือกบัญชีชำระเงิน กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี

6. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถานที่ทำงาน หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือชื่อบริษัท ท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยัน
7. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

8. ตรวจสอบเงื่อนไขการยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

9. ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกนลายนิ้วมือ กรณีตั้งไว้ สำหรับยืนยันตัวตน

10. ตรวจสอบรายละเอียดการการสมัครบัตร แล้วกด ส่งคำขอสินเชื่อ

11. การสมัครสำเร็จ

หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02 777 7777

สำหรับผู้ที่สนใจ อย่าลืมอ่านรายละเอียดสัญญาให้ครบถ้วนนะคะ

ขอบคุณ : ธนาคารไทยพาณิชย์

สังคมออนไลน์