ธกส. ปล่อยสินเชื่อ 1 0,0 0 0 ดอกเพียง 1 0 บาท

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่การระบาดระลอก 3 มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 30,000 คน ทำให้ตอกย้ำประชาชนที่ทำมาหากินในเรื่องของสภาวะการเงินเป็นอย่างมาก

ทำให้ธนาคารต่างๆ ก็ออกนโยบายสินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยทางธนาคาร ธกส. ได้มีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเกษตรกร โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ก็สามารถยื่นขอได้ ซึ่งทางธนาคาร ธกส. ได้มีวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อมอบให้ครอบครัวเกษตรกรรายละ 10,000 ดอกเบี้ยเพียง 10 บาทต่อเดือน หรือเพียง 0.1% ต่อเดือนเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1. ท่านที่สนใจต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

2. ท่านจะต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้วเท่านั้น หรือท่านที่สนใจแต่ยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่าน

3. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

4. หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และช่องทาง Call Center 02-555-0555 หรือที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

ขั้นตอนวิธีสมัคร ขอสินเชื่อ
1. เริ่มแรกให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.baac.or.th

2. นั้นคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน

3. ให้ท่านทำการติ๊กถูกที่ช่องผู้ขอใช้บริการ จากนั้นกดที่ปุ่มยอมรับ

4. กดที่ปุ่มลูกค้ารายคน
5. ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นในช่อง ความต้องการช่วยเหลือให้ท่านติ๊กเลือก ขอสินเชื่อเพิ่ม จากนั้นติ๊ก สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบตามรูปด้านบนจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไป

6. ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยหากมีข้อมูลผิดพลาดให้ท่านทำการกดที่ปุ่มแก้ไข แต่หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กดที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน ได้เลย

7. หลังจากที่ท่านกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านก็แค่รอทางธนาคาร ธ.ก.ส. ติดต่อกลับ ในภายหลังเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน LINE Official BAAC Family
หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

**หมายเหตุ

1. การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

2. ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ขอบคุณ : ธนาคาร ธ.ก.ส.

สังคมออนไลน์