ธกส. จับมือกับ ออมสิน ปล่อยกู้รายละ 10,000 บาท

วันนี้ทางทีมงานสังคมออนไลน์ มีข่าวดีมาบอกกับประชาชน โดยธนาคาร ออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการสินเชื่อรายละ 10,000 บาท และพักชำระหนี้ทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า วันนี้กระทรวงการคลังได้นำเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชน

มาตรการที่ 1 จะเป็นเรื่องสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการโดย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ที่จะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าไปขอสินเชื่อได้รายละ 10,000 บาท ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 3 ปี และปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 งวดแรก อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

โดยทั้ง 2 ธนาคารจะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากมากไปหาน้อย ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ที่ ครม.มีมติเห็นชอบไปจนถึง 31 ธ.ค.64
มาตรการที่ 2 เป็นเรื่องมาตรการพักชำระหนี้ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมอบหมายให้สถาบันการเงินขยายเวลาการพักชำระหนี้ไปจนถึง 31 ธ.ค.64 โดยเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าธนาคาร ในเรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ประสานกับธนาคารพาณิชย์ ในการที่จะร่วมกับกระทรวงการคลัง ในเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้ทั้งหมด

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะ

สังคมออนไลน์