ทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่านมือถือ ปี 2564

ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทำให้การทำธุรกรรมต่างๆ ต้องปรับตัว และปรับรูปแบบวิธีการเข้าถึง หลายๆหน่วยงานเริ่มให้มีการติดต่อทางออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

สำนักงานขนส่งก็เช่นเดียวได้ ได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการเป็นออนไลน์ เพื่อรักษาระยะห่างของผู้ที่มาใช้บริการ

ซึ่งวันนี้ทีมงานจะมาเสนอรูปแบบการต่อใบขับขี่ออนไลน์ โดยใช้เวลา แค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น และจะสามารถนำผลไปยื่นขอรับใบขับขี่ใหม่ได้ทันที การอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก สำหรับต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน

หรือกรณีใบขับขี่สิ้นอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ส่วนกรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้

1.เปิด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน ” (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)

2.กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง

  • กรอกครบแล้วกดยืนยัน

3.เลือก แบบทดสอบก่อนอบรม

4.ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้)
  • เสร็จแล้วส่งข้อสอบ

5.ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ไม่สามารถข้ามได้)

6.ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

7.ขึ้นหน้าต่าง ท่านผ่านการอบรมแล้ว จากนั้นเลือก ตกลง

8.ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้น 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม

ขอบคุณ สนุ๊กดอทคอม

สังคมออนไลน์