ถู ก ใจ ทั้งประเทศ จ่ายเป็นเงิ น ส ด ดี ไ ห ม

สาหรับเรื่องโครงการเราชนะ เป็นประเด็นอีกแล้ว สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียน
ที่การลงทะเบียนยากลำบากต้องไปยืนต่อคิวกว่าจะได้สิทธิ ทำเอาเป็นลมกันเป็นแถวๆ

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาประชาชนจะสนับสนุนเงินจำนวน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน จำนวน 2 เดือน
เพื่อใช้จ่ายผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

ซึ่งเกิดปัญหาตั้งแต่การลงทะเีบยนยันการใช้จ่าย แอพล่มบ่อย สร้างความ เดือ ด ร้อ น
ให้กับประชาชนจำนวนมาก

ล่ า สุดมีเพจสวัสดิการเพจใหญ่ โพสสำรวจความเห็นประชาชนว่า
ควรแจกเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีดีไหม

โพสต์ดังกล่าวมีความเห็นว่า

ตัวอย่างความคิดเห็น

สังคมออนไลน์