ตาราง ม33 ขั้นตอนกดรับเงิน 4,000

ล่าสุดออกมาแล้ว สำหรับ ม 33 เรารักกัน ที่ช่วยเหลือลูกจ้าง
เพื่อรับเงินเยียวยา 4,000 บาทไปแล้วนั้น เตรียมตัวกดตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.นี้เป็นต้นไป
ว่าจะได้รับสิทธิหรือไม่หากไม่ได้รับสิทธิก็สามารถยื่นทบทวนได้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน

สำหรับไทม์ไลน์การขอทบทวนสิทธิ
วันที่ 15-28 มี.ค.2564 เปิดให้ทบทวนสิทธิ (สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ)
วันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
วันที่ 5-11 เม.ย.2564 สามารถตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com

และกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง”
วันที่ 12, 19 เม.ย.2564 ผู้ได้รับสิทธิ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 2,000 บาท
วันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค.2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ
ภายใต้ร้านธงฟ้า หรือผู้ที่ที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน”

ตารางโอนเงิน

สังคมออนไลน์