ชาวบ้านโว ยเราช นะทำ สินค้ าราค าแพ งขึ้น

สำหรับโครงการเราชนะที่ผ่านมาล่าสุด ที่ได้ออกมาตราการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
แต่ก็เกิดประเด็นขึ้นมาอีกแล้ว สำหรับโครงการนี้ ซึ่ง สำหรับสินค้าราคาขึ้นไร้เหตุผล

หลังจากได้รับเ งินไปแล้ว มีผู้บริโภคจำนวนมาก
พูดถึงประเด็นสินค้ าที่มีการปรับตัวสูงขึ้น จนมีการตั้งคำถามว่า
เป็นเพราะอะไรกันแน่ เหตุใดร้านค้ าพากันปรับราค าสินค้ าขึ้น บางร้าน 7%
บางร้านคิดค่ าบริการสแกนสินค้ าค้ าเพิ่ม

 

แบบนี้จะเรียกว่าฉว ยโอกาสมั้ย

ถ้าเจอของแพง แจ้ง ได้ที่ กรมการค้าภายใน สายด่วน 1569 , www.dit.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือออนไลน์ www.ocpb.go.th

สังคมออนไลน์