ชาวนาเตรียมเฮ เงินช่วยเหลือ รอบ 2 เข้าแล้ว

สำหรับความคืบหน้าสำหรับเงินเยียวยๅ ที่ช่วยเหลือชาวนา วันนี้
ความคืบหน้า (ธ.ก.ส.) เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี

 

ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน หรือ เงินช่วยเหลือชาวนา
ล่าสุด เกษตรกรหลายคน ได้ตรวจสอบสถาะการโอนเงิน ผ่านลิงค์ chongkho.inbaac.com เมื่อ ชาวนา หลายคนได้รับเงินรอบที่1 ไปแล้วก็ถามหารอบ2 กันต่อ

ถึงความคืบหน้าการจ่าย เงินช่วยเหลือชาวนา 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน ในรอบ2 ผมยกหูคุยกับคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
เงินประกันรายได้ ที่เพิ่งขอวงเงินมาล่าสุด 3.8 พันล้านบาท จะรีบนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันที หลังจากเข้าแล้ว ธ.ก.ส. ก็สามารถจ่ายได้ทันที
ส่วนความคืบหน้า เงินช่วยเหลือชาวนา รอบ 2 นั้น ธ.ก.ส.จะมีประการประชุมบอร์ด ในวันที่ 23 หรือ 24 ก.พ. แล้วคาดว่าจะ โอนเงินให้กับชาวนาได้ประมาณ วันที่ 25 ก.พ.นี้

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com ที่เมนู ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ที่เปิดขึ้นมาให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เข้าไปตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลว่าท่านมีสิทธิได้รับเงิน และมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่
ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

สังคมออนไลน์