ค ลัง ยืนยัน คนละครึ่งเฟ ส 3 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

จากสถานการณ์ cv 19 ล่าสุดที่ประชาชนต่างได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้รัฐบาลต้องออกมาช่วยเหลือประชาชน
โดยออกโครงการมาช่วยเหลือ

ด้า น น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวย การคลัง เผยว่า

ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ซึ่งจะไม่ได้ต่อโครงการทันทีที่จบ เฟส 2

ในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ คๅ ดว่าโครงการจะออกมาหลังจบ ม 33 เรารักกัน

 

เนื่องจากมีข้อมูลในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง แล้ว

น.ส.กุลยากล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 23 มีนาคม

มีผู้ได้รับสิท ธิในโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.4 ล้านคน

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยผู้ได้รับสิทธิรๅยเดิมอาจจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

 

โดย แบ่งเป็น กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

กลุ่มที่อยู่ในระบ บฐๅนข้อมูลของแอ พพ ลิเคชั่น เป๋ าตัง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง

และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จำนวน 16.7 ล้านคน

สังคมออนไลน์