คลังประกาศ เราชนะกลุ่มนี้ รับเงิน 6,000 บ

สำหรับล่ๅสุด ด้าน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผย สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 ว่า

ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
ผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 6,000 บาท

ขณะที่ความคืบหน้าการใช้จ่ายผ่านโครงการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังนี้
1 ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นต้นมา จำนวน 49,451 ล้านบาท

2 ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ แล้ว จำนวน 16.6 ล้านคน

3 ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว
โดยส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.8 ล้านคน
คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิน

สังคมออนไลน์