ครม.อนุมัติ “เราชนะ-ม.33เรารักกัน” รับเพิ่ม 2 พันบาท “คนละครึ่ง” รับอีก 3 พันบาท

หลังจากที่รัฐบาลอแกมาตรการเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19 วันนี้มีบทสรุปและความคืบหน้าของโครงการ เราชนะ, ม33 เรารักกัน, และคนละครึ่ง มาให้ดู

ล่าสุดที่ประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน โครงการ “เราชนะ” จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

โครงการ “ม.33 เรารักกัน” จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” คนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนได้รับสิทธิกันทุกคนนะคะ

สังคมออนไลน์