คนละครึ่งเฟส 3 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เรียกได้ว่า สำหรับโคร ง การคนละครึ่ ง ตอนนี้ ถือว่าอนุมัติเรียบแล้ว
สำหรับ เฟส 3 ที่ ประกาศมาล่าสุด

โดย ด้าน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวย (สศค.)กล่าวถึงการขยายอายุ โครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ว่า
จะไม่มีการต่ออายุโครงการนี้ทันทีหลังวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจบเฟส 2ของโครงการคนละครึ่ง

คาดว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะออกมาช่วงหลังสงกรานต์
หรือหลังจากที่โครงการเราชนะ และ เรารักกัน ได้จบลงไปแล้ว

โดยผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเดิม
ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะไม่ได้รับสิทธิต่ออายุทันที
ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง และต้องการเข้าร่วมในเฟส 3
คาดว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่

 

สังคมออนไลน์