ขั้นตอนลงทะเบียน เราชนะ ที่ธนาคารกรุงไทย

สำหรับโครงการเราชนะ ตอนนี้ที่เปิดลงทะเบียน สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้ว
รวมทั้งประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้
ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียน
จะดำเนินการผ่านหน้าจอของธนาคารกรุงไทย คล้ายกับการลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com
การลงทะเบียนจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารเท่านั้น

โดยประชาชนต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น
บุคคลที่ติดต่อไ โดยต้องให้ทั้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์

สำหรับขั้นตอนการ ยืนยันตัวตน ผ่านเครื่องมือของธนาคารกรุงไทย หรือ เครื่อง EDC มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
เสียบบัตรประชาชนเข้าไปที่เครื่อง EDC
กำหนด PIN หรือรหัสผ่าน 6 หลัก (รหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิ์ “เราชนะ”)
ประชาชนต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า

ถ่ายรูปบัตรประชาชน
ขั้นตอนดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ส่วนประชาชนเพียงทำตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ วันรับเงิน
สำหรับกลุ่มดังกล่าว หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีการคัดกรองสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการต่อไป
หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินงวดแรก 4,000 บาท วันที่ 5 มีนาคม 2564 จากนั้นจะได้รับเงิน 1,000 บาท
ทุกวันศุกร์ หรือทุกวันที่ 12, 19, 26 มีนาคม 2564
ทั้งนี้ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถสะสมใช้จ่ายได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

 

สังคมออนไลน์