ขอความเห็น เราชนะรอบสอง ให้รวดเดียว 7,000

นับว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนหลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะมีโอกาสในการรับเงินเราชนะแบบทีเดียว 7,000 บาทรวด

ทางด้าน นางสาว กุลยา ตันติเตมิท ได้ออกมาเปิดเผยว่า มีความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ในระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได ทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาท

ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564 และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิทธิ์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามถึงแม้ทางรัฐบาลจะทยอยโอนให้รายอาทิตย์ แต่ก็มีประชาชนหลายส่วนก็อยากได้แบบโอนจ่ายเป็นเงินสด 7,000 มากกว่า หวังว่าทางรัฐบาลจะได้ตอบรับข้อเสนอนี้ ในอนาคต

สังคมออนไลน์