กรุงไทย ให้กู้ 1 ล้าน กู้ง่ายไม่ต้องมีหลักประกัน

หลายๆคนตอนนี้คงอยากหาแหล่งกู้เงินเพื่อมาช่วยเหลือในธุรกิจของตัวเอง
เพราะตอนนี้ ได้ระผลกระทบจากcv -19 กัน
วันนี้เราเลยนำสินเชื่อกรุงไทย Smart Money สินเชื่อเงินสด
ให้วงเงินสูงและคิดดอกเบี้ยถูกใจกู้ง่าย ๆ ไม่ต้องค้ำประกัน
ที่ปล่อยกู้สูงสุดถึง 1 ล้านบาทเลยทีเดียว

จุดเด่นสินเชื่อ Smart Money

– ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

– ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

– ผู้ที่ไม่มีบัญชีการรับเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็ขอสินเชื่อได้

– กู้ง่ายไม่ต้องใช้หลักประกันหรือคนค้ำประกันไดๆ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นบุคคลทั่วไปมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน

มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

หากเป้นเจ้าของร้านค้ารายย่อย ต้องมีรายได้ขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บาท
และเปิดร้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

รายละเอียดและเงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3. บัตรประจำตัวการเป็นพนักงาน (ถ้ามี)

4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนในเดือนล่าสุด

– บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป

– หากเป็นเจ้าของร้านค้ารายย่อย ให้ใช้ Statement แสดงการดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

– เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตในเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เงินเพื่อไปใช้ชำระค่าสินเชื่อ

คำถามที่พบบ่อย

1. ต้องมีบัญชีการรับเงินเดือนผ่านทางธนาคารกรุงไทยหรือไม่

– ไม่ต้องมีก็สามารถสมัครได้

2. จ่ายเงินกู้ได้ที่ไหน

– สาขาธนาคาร

– Krungthai NEXT หรือ Internet Banking

– ตู้ ATM

3. กลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่

– สามารถสมัครขอสินเชื่อได้

สำหรับใครที่กำลังสนใจสินเชื่อกรุงไทย Smart Money ก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะค่ะ หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ ธนาคารกรุงไทย

ที่มา ธนาคารกรุงไทย

สังคมออนไลน์