กรุงไทยใจดีให้ยืม วงเงิน 2 แสนบาท รู้ผลรับเงินได้เลย

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดความเดือดร้อนทางการเงินจำนวนมาก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สถาบันการเงินต่างๆ ได้ออกโครงการให้ยืม สูงสุดสองแสนบาท

โดยสินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน เพราะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สามารถใช้จ่ายตามความสะดวกของผู้กู้

เพียงแค่มีบัญชีเงินเดือนผ่าน ธนาคารกรุงไทย ก็สามารถยื่นขอสมัคร ได้เลยเงื่อนไขการสมัครคุณสมบัติผู้กู้เป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุ 20 ปี ขึ้นไปมีรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน

พนักงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน

พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน

พนักงานประจำของหน่วยงานเอกชน มีรายได้ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัครผู้กู้

  • สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้กู้
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
  • หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
  • ใบแจ้งยอดเงินบัญชีธนาคาร Statement

วงเงินกู้

  • หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ต้นสังกัดมีการทำข้อตกลงกับธนาคารฯ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 12 เท่าของรายได้
  • หน่วยงานเอกชน ที่ต้นสังกัดมีการทำข้อตกลงกับธนาคารฯ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 10 เท่าของรายได้
  • หน่วยงานที่ไม่มีการทำข้อตกลงกับธนาคารฯ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลากู้

  • ระยะเวลากู้ยืม 12 เดือน วิธีการสมัคร

สามารถยื่นขอสมัคร สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center 0 2111 1111

ทั้งนี้หากต้องการกู้ยืม โปรดอ่านรายละเอียดสัญญาให้ครบถ้วนนะคะ

สังคมออนไลน์