กรุงไทยแจ้ง เวลาลงทะเบียน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

สำหรับกรุงไทยที่ได้เปิดลงทะเบียน สำหรับกลุ่มไม่มีมือถือ เมื่อที่ผ่านมาแล้ว ได้เปิดลงทะเบียนที่ธนาคาร แต่กลับ
วุ่นสายกันทั้งประเทศ และล่าสุดกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า

ธนาคารได้ดำเนินการจัดระบบการลงทะเบียนโครงการ เราชนะ” สำหรับประชาชน
“กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และประชาชนที่มาลงทะเบียน
โดยให้แต่ละสาขาจัดทำระบบแจกบัตรคิวลงทะเบียนตามจำนวนลูกค้าที่สาขาสามารถรองรับได้สูงสุดในแต่ละวัน

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียน หากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์
ได้รับสิทธิทุกคน โดยกระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้คำนึงถึงการให้บริการที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นไปอย่างเรียบร้อย เพราะในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรั

ฐ คนไทยทุกคนคือลูกค้าของธนาคาร โดยธนาคารได้ให้บริการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับ “กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน” สำเร็จแล้วจำนวน 112,981 คน

และพร้อมให้บริการลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่งธนาคารขอบคุณทีมงานกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองเทศบาล ที่ได้มาช่วยประสานชี้แนะ และอำนวยความสะดวกในทุกจุดทั่วประเทศ
สำหรับระบบการยืนยันตัวตนโครงการ เราชนะ ผ่านแอปพลิเคชันท “เป๋าตัง” นั้น ขณะนี้ระบบทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ

โดยการยืนยันตัวตนสามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งแอปฯเป๋าตัง ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทย ช่องทาง Krungthai Next รวมถึงช่องทางของสาขาของธนาคาร

 

สังคมออนไลน์