กยศ.ให้ยืม 200,000 ผ่านแอป อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล กล่าวเปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายไปจนถึงระดับปริญญาโทสามารถยื่นกู้ผ่านแอป “กยศ. Connect” บนมือถือได้ ตั้งแต่วันนี้ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยได้จัดเตรียมงบประมาณ สำหรับเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 38,000 ล้านบาท สามารถรองรับผู้ขอกู้ได้กว่า 624,000 ราย

กู้ยืมได้สูงสุด ถึง 200,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชา หรือประเภทวิชาที่เลือกเรียน

สำหรับเงื่อนไข การให้กู้ยืมมี 4 ลักษณะ ด้วยกันคือ

1. นักเรียนหรือนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2. นักเรียนหรือนักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

3. นักเรียนหรือนักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมให้เป็นพิเศษ

4. นักเรียนหรือนักศึกษา ที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ได้ในระดับปริญญาโท

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th
โหลดแอป “กยศ. Connect” ได้ที่นี่ คลิก

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-016-4888

ขอบคุณ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สังคมออนไลน์